Welzijnscampus De Lindeboom

Kerklei 18a, 03 667 14 00 of onthaal@welzijnscampusbrecht.be 

Onder welzijnscampus De Lindeboom valt de dienstverlening van dienstencentrum De Lindeboom.