Gratis vrijwilligersverzekering

Feitelijke verenigingen en vzw's kunnen bij de provincie Antwerpen terecht om hun vrijwilligers gratis te verzekeren. Dit kan voor 100 vrijwilligersdagen per kalenderjaar. De polis dekt burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Deelnemers en leden vallen niet onder deze verzekering.

Op de website van de provincie Antwerpen vind je meer informatie en kan je deze verzekering aanvragen.