Subsidies sportverenigingen

Brechtse sportverenigingen kunnen via de sportdienst jaarlijks een aanvraag doen tot het bekomen van subsidies.

Voor sportverenigingen bestaan er 4 reglementen die samen verwerkt werden in één aanvraagdossier:

  • Subsidies sportverenigingen
  • Impulssubsidies voor sportverenigingen met een jeugdwerking
  • Subsidies voor terugbetaling sportvormingen
  • Huursubsidies voor gebruik niet-gemeentelijke indoor sportinfrastructuur in Brecht

Verder kunnen erkende Brechtse sportverenigingen ook een terugbetaling voor bekers en medailles aanvragen. Dit kan het hele jaar door ingezonden worden.

Het subsidiereglement voor sportverenigingen is gebaseerd op een puntensysteem met kwalitatieve eisen waarbij veel aandacht gaat naar het voorzien van een permanent sportaanbod voor allerlei doelgroepen, het werken met gediplomeerde trainers, de communicatie en een permanente kwaliteitsvolle sportwerking.

In de loop van de maand augustus krijgen de erkende Brechtse verenigingen jaarlijks de nodige aanvraagformulieren toegestuurd. Verenigingen die voor subsidies in aanmerking willen komen, worden verzocht het aanvraagformulier en gevraagde bijlagen ten laatste op 15 oktober persoonlijk door een afgevaardigde van de vereniging op de gemeentelijke sportdienst, Gemeenteplaats 1, te bezorgen (tegen ontvangstbewijs).

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de sportdienst.