Subsidies sportverenigingen

Brechtse sportverenigingen kunnen via de sportdienst jaarlijks een aanvraag doen tot het bekomen van subsidies. De erkende Brechtse verenigingen ontvangen hiervoor automatisch een oproep via de sportdienst. 

Voor sportverenigingen bestaan er 4 reglementen:

  • Forfaitaire basissubsidies sport
  • Projectsubsidie sport
  • Subsidie jubilerende verenigingen
  • Infrastructuursubsidies

 

Heb je vragen over deze subsidies, of wil je je vereniging ook laten erkennen, neem dan contact op met de sportdienst.