Sporten in corona

Sporten in tijden van corona

Ook op onze sportactiviteiten heeft de strijd tegen het coronavirus heel wat impact. De gemeente Brecht roept al haar inwoners, verenigingen en leden op om de regels strikt na te leven en samen ieders veiligheid te garanderen.

Update 1/09/2020

Recent werd er door de federale overheid een nieuwe leidraad sport met kleurcodes (groen, geel, oranje en rood) gepubliceerd, net zoals in het onderwijs. Hiermee wil men de sportdiensten, federaties, clubs en organisatoren duidelijkheid verschaffen over de fase waarin we ons bevinden en werden er plannen uitgewerkt voor als de situatie zou verslechteren. Zo kan je je voorbereiden op de verschillende scenario’s. Het document kreeg intussen al een aantal updates. Hier kan je de meest recente versie terugvinden.

Code geel

We starten het nieuwe sportseizoen op volgens code ‘geel’. We geven hieronder een korte opsomming van de grote lijnen voor sporten in georganiseerd verband (sportclubs):

 • Sportactiviteiten zijn mogelijk voor -12 en +12, zowel indoor als outdoor en volgens de voorwaarden opgenomen in de leidraad sport en corona.
 • Contact in de eigen sportbubbel en tussen verschillende sportbubbels (bv tegenploeg) is toegestaan.
 • Het maximum aantal sporters dat tegelijk mag sporten binnen in een (sport)zaal wordt bepaald door de densiteitsregel opgenomen in de leidraad (30m² per sporter +12 – zie uitzonderingen hieronder).
 • De sportbubbel bestaat uit maximum 50 personen, zowel binnen als buiten.
 • Er is steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig die toezicht houdt (bv coach).
 • Handen wassen voor en na en ontsmetten van het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten
 • Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat….
 • Voor alle sportlessen geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres in kader van de contacttracing.
 • De sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen van de horeca. Sportkantines sluiten de deuren om 1 uur en je zit er maximum met 10 aan één tafel. Registratie blijft verplicht.
 • Kleedkamers en douches zijn toegankelijk volgens de richtlijnen die zijn opgenomen in het ‘protocol voor beheerders van sportinfrastructuur’. Wel wordt er uitdrukkelijk gevraagd / geadviseerd om de kleedkamers gesloten te houden als ze niet noodzakelijk zijn.
 • Publiek is toegelaten op sportactiviteiten conform de bepalingen daarover in het protocol en mits toelating van de gemeente Brecht voor grote groepen. Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen.
 • Sportevenementen of -activiteiten zijn mogelijk, maar alleen als ze worden georganiseerd volgens uiterst strikte protocollen en mits schriftelijke toelating van de gemeente Brecht. Het maximale aantal aanwezigen bedraagt 200 personen voor evenementen die binnen plaatsvinden en 400 aanwezigen voor evenementen die buiten plaatsvinden. Het Covid Event Risk Model (CERM) wordt door elke organisator van een sportwedstrijd of sportevenement ingevuld en overgemaakt aan de gemeente Brecht (zie verder).

 

De densiteitsregel (max aantal sporters per indoor sportzaal)

De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. Maar als je toch gaat binnen sporten dan dien je ook rekening te houden met de densiteitsregel. Die zegt dat je voor indoorsportinfrastructuur minstens 30m² per deelnemer moet voorzien voor +12 jarigen. Hou er dus rekening mee dat je indoor sportzaal voldoende groot is om met de volledige groep binnen te kunnen sporten. 

Er circuleren helaas veel misverstanden over deze densiteitsregel. In de nationale protocollen wordt gesteld dat er steeds 30m² per sporter moet voorzien worden als men binnen gaat sporten. In de gemeente Brecht dient deze regel dan ook strikt toegepast te worden. Hierop zijn enkele officiële uitzonderingen voorzien:

 • Deze regel is niet van toepassing voor sportbubbels van -12 jaar.
 • of voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is een afwijking toegestaan waarbij de beschikbare sportinfrastructuur slechts 10m² per persoon moet waarborgen. Maar om van deze uitzondering te kunnen genieten moet een sportactiviteit aan de volgende voorwaarden voldoen die omschreven worden in het nationale protocol:
  • Het gaat om een activiteit binnen een afgebakende zone voor één persoon. Voorbeelden zijn een fitnesscentrum met fitnesstoestellen, toestelturnen, individuele dansvormen, yoga, …
  • Het gaat om sporten waarbij het contact tijdens de sportactiviteit beperkt is tot één vaste partner die niet wijzigt tijdens de sportactiviteit en waarbij de afstandsregels met andere sporters dan de vaste partner te allen tijde worden gewaarborgd. Voorbeelden zijn gevechtssporten, koppeldansen …

 

Maatregelen gemeentelijke sportinfrastructuur

Hier kan je een overzicht vinden van de maatregelen en aangepaste Corona-huisregels die gelden in de Brechtse gemeentelijke indoor sportinfrastructuur (waaronder sporthal de Ring en de gemeentelijke turnzalen). 

 

Sporten in niet-georganiseerd verband (= onder vrienden) mag:

 • met je eigen sociale bubbel met contact, dat wil zeggen met maximum 5 personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend). Weet ook dat je maar met maximum 10 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein. Dus bijvoorbeeld 2 gezinnen met telkens 2 ouders en 3 kinderen boven de 12 jaar mogen samenkomen in bijvoorbeeld een tuin of op straat om te sporten.
 • OF met max. 10 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen

 

Welk protocol is voor mijn vereniging van toepassing en waar kan ik deze terugvinden?

Sportclubs en fitnesscentra mogen sportactiviteiten organiseren mits het nationale protocol wordt gevolgd. Deze protocols worden voortdurend bijgewerkt en geüpdatet. Let dus op dat je steeds de laatste versie gebruikt! Op deze pagina van Sport Vlaanderen kan je steeds terecht voor de meest recente versie.

Hieronder een overzicht van de beschikbare protocollen en gedragscodes:

 

Mag mijn evenement of tornooi doorgaan?

Evenementen, tornooien en éénmalige grotere activiteit kunnen enkel doorgaan mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de gemeente Brecht. Ze moeten tevens georganiseerd volgens uiterst strikte protocollen. Het maximale aantal aanwezigen bedraagt 200 personen voor evenementen die binnen plaatsvinden en 400 aanwezigen voor evenementen die buiten plaatsvinden. Het Covid Event Risk Model (CERM) wordt door elke organisator van een sportwedstrijd of sportevenement ingevuld en overgemaakt aan de gemeente Brecht. Vragen hierover kunnen gesteld worden via de dienst veiligheid. Er wordt dan samen bekeken of de activiteit kan doorgaan en onder welke voorwaarden.

 

Mag er publiek toegelaten worden op mijn sportactiviteit of wedstrijd?

Dit wordt afgeraden, maar het mag. De Vlaamse sportsector adviseert om geen risico's te nemen en sportactiviteiten en -wedstrijden te laten plaatsvinden zonder publiek. Algemeen geldt dat je maximum 200 toeschouwers binnen en maximum 400 toeschouwers buiten mag toelaten. Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen. Je vraagt steeds toestemming via de dienst veiligheid van de gemeente Brecht.

 

Wat moet de club doen bij een vermoeden tot besmetting in onze groep?

Bij een vermoeden tot besmetting binnen jouw groep, dien je dit onmiddellijk te melden aan het gemeentelijk callcenter op het nummer 0800 23 310.

 

Mag mijn vereniging buiten sporten op een publieke of openbare plaats?

Wil jouw vereniging gebruik maken van een openbare publieke plaats (bv Gemeentepark of een voetbaltrapveldje), dan dien je dit minstens 3 werkdagen vooraf te melden via dit formulier. Op die manier kunnen we het gebruik van het openbaar domein beter monitoren en zo ‘overbevolking’ vermijden. De aanvraag zal bekeken worden en na bevestiging kunnen de activiteiten gestart worden.

 

Wat zijn de regels voor de sportkantines en clublokalen die drank verdelen?

Sportkantines en clublokalen moeten dezelfde regels volgen als andere horecazaken. Deze regels vind je terug op Horeca Vlaanderen. Daarnaast dien je een toelating te ontvangen van de gemeente Brecht. Een aanvraag kan je indienen via dit formulier. Eventuele vragen ivm horeca en de voorwaarden, kan je mailen naar Sabine.VanEester@brecht.be

 

Nog vragen?

Heb je nog een vraag waarop je het antwoord niet terugvindt? Neem eens een kijkje op één van de volgende websites:

 

Dankjewel om vol te houden!

We beseffen dat het niet altijd gemakkelijk is om alle info te verwerken. Heb je graag persoonlijk advies of bijstand nodig, aarzel dan niet en stuur een email naar sportdienst@brecht.be 

 

Gebruik openbaar domein voor outdoor sporten

Aanvraag openbaar domein

Om ons toe te laten het gebruik van het openbaar domein te monitoren en ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige manier sport kan beoefenen en om overbevolking te vermijden, dienen sportverenigingen en private organisatoren die een activiteit op het openbaar domein plannen dit minstens 3 werkdagen vooraf te melden via dit formulier.

De aanvraag zal bekeken worden en na bevestiging kunnen de activiteiten gestart worden. Let op! Een melding betekent niet dat het openbaar domein voor u gereserveerd zal worden. Individuele sporters kunnen ook aanwezig zijn op de opgegeven locatie. Gelieve hier rekening mee te houden. We wijzen er ook op dat de algehele verantwoordelijkheid bij de organiserende club/organisator ligt en niet bij de gemeente Brecht. 

Locatie

Op zoek naar een geschikte locatie? Mail naar sportdienst@brecht.be en dan kan er bekeken worden welke locaties geschikt zijn.

Privédomein

Voor sporten op privédomein gelden ook de algemene richtlijnen voor outdoor sporten maar hiervan dient geen melding gemaakt te worden bij de gemeente Brecht via het formulier.

Algemene richtlijnen

Outdoor sporten op openbaar domein dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen, nl.:

 • Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om erop toe te zien dat de activiteiten volledig correct en conform de protocols verlopen (de protocols zijn te vinden op https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ )
 • Bij klachten of schadeclaims wegens het niet naleven van de maatregelen is het de organisator die hier volledig aansprakelijk is.
 • De sporttraining is georganiseerd door een erkende vereniging. Ook organisaties in de private sector en personal trainers kunnen een aanvraag doen.
 • Er moet een trainer (meerderjarig) aanwezig zijn om de groep sporters te begeleiden.
 • De groep mag niet groter zijn dan 50 personen en mag enkel uit aangesloten leden bestaan.
 • Het sporten mag geen ‘evenement’ worden, toeschouwers aantrekken is verboden. Organiseer je een evenement, dan val onder striktere richtlijnen (zie info hierboven ivm CERM).
 • Handen zijn gewassen en ontsmet voor de training start, de trainer voorziet handgel voor sporters die dit zelf niet bijhebben.
 • Deelnemers moeten steeds bij elke training hun contactgegevens achterlaten (naam, voornaam, telefoonnummer of mail) in kader van de contacttracing
 • Elke sporter werkt bij voorkeur enkel met eigen materiaal. Gedeelde materialen dienen steeds voor en na gebruik ontsmet te worden.
 • Iedereen die ziek is wordt naar huis gestuurd.
 • Bij een vermoeden tot besmetting binnen jouw groep, dien je dit onmiddellijk te melden aan het gemeentelijk callcenter op het nummer 0800 23 310.
 • De trainer is verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden voor zijn volledige groep. Hij is verantwoordelijk voor het opvolgen van de richtlijnen.
 • Versterkte muziek kan enkel gebruikt worden indien dit maximum 85 decibel bedraagt.
 • Men kan op geen enkel moment het openbaar domein claimen voor eigen gebruik nog hinder veroorzaken (bv. luide muziek spelen, doorgang versperren,...). Als het te druk wordt op het domein, wordt er voorrang gegeven aan de 'parkfunctie' en dient de activiteit onmiddellijk stop gezet te worden.