Sportkampen

Wil je de vakantie sportief doorbrengen? Dan zijn de gemeentelijke sportkampen misschien iets voor jou?

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de sportdienst, in samenwerking met de jeugddienst en de lokale sportclubs, sportkampen voor jongeren. Onder deskundige begeleiding van ervaren sportmonitoren krijgen de deelnemers een waaier van sporten aangeboden.

1. Wat houdt een sportkamp in?

De sportdienst organiseert tijdens de schoolvakanties sportweken en creasportweken (combinatie sport en crea).
De sportactiviteiten worden gecoördineerd door de sportdienst en de uitvoering ervan gebeurt onder leiding van een aantal sportmonitoren.

De kostprijs voor één week bedraagt voor 5 dagen 57.5 euro of 46 euro voor 4 dagen (week met een feestdag bvb).

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt de groep opgedeeld in twee of meer leeftijdsgroepen, telkens onder de leiding van een sportmonitor. De sportmonitor is de hele week gekoppeld aan 1 leeftijdsgroep.

2. Begeleiding: wie doet wat?

Sportdienst (Noortje):

staat in voor de voorbereidingen, het verloop en is de eindverantwoordelijke.

Sportmonitoren

Deze monitoren staan in voor het sportaanbod. Ze zoeken met ondersteuning van de sportdienst naar sportactiviteiten en zorgen voor de begeleiding tijdens de sportweek zelf.
De monitoren bereiden zelf de sportactiviteiten voor, rekening houdende met het beschikbare materiaal in de sporthal.
Iedere monitor krijgt een T-shirt van sportief Brecht en draagt deze op de eerste dag als herkenningspunt voor de kinderen.

Initiatielesgevers:

Er komen af en toe lesgevers van Brechtse sportclubs een initiatieles geven in hun sporttak. Zij verzorgen de les, de sportmonitoren blijven bij de groep voor extra begeleiding.
De clublesgevers worden betaald via een vrijwilligerscontract dat dient ondertekend te worden. De sportdienst zorgt voor deze contractjes.

3. Verloop van de dag

08.30 uur: oppikken kids bij den Brengel (vooropvang) door 1 van de monitoren --> enkel voor sportkampen in Brecht of het Veen.
08.45 uur: aanwezigheid monitoren
09.00 uur: begin sportactiviteiten
10.00 uur: korte pauze (tussendoortjes)
10.15 uur: start tweede blok activiteiten
11.15 uur: start derde blok activiteiten
12.15 uur: middagpauze en eten (drankjes)
13.15 uur: start vierde blok activiteiten
14.15 uur: korte pauze
14.30 uur: start vijfde blok activiteiten
16.00 uur: einde sportdag

De monitoren blijven tot het laatste kind afgehaald wordt door de ouders.

Kijk snel in ons fotoboek om de foto's van de voorbije kampen te bekijken!
 

Zin om een sportkamp mee te begeleiden?

Ben jij nog op zoek naar een leuke vakantiejob als sportmonitor?
De sportdienst van Brecht is op zoek naar gemotiveerde sportmonitoren voor de sportkampen tijdens de paasvakantie en de zomervakantie. Stel jezelf kandidaat en bozorg de Brechtse kids een onvergetlijke en sportieve week.