Nieuwe vacature: arbeid(st)er / medewerk(st)er sporthal

1 tijdelijke contractuele arbeid(st)er / medewerk(st)er sporthal – 38/38 u

  • Je staat in voor het klantvriendelijk onthaal van de gebruikers van sporthal ‘De Ring’ en houdt actief toezicht op de accommodatie en de gebruikers. Daarnaast help je de clubs met het opstellen/opbergen van de toestellen en sta je in voor het onderhoud;
  • je bent bereid om flexibel te werken in de week en in het weekend, zowel in de dag als ‘s avonds;
  • je toont verantwoordelijkheidszin en denkt oplossingsgericht;
  • je communiceert vlot en je blijft ook in onverwachte situaties klantvriendelijk.

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen bij het gemeentebestuur (personeelsdienst), Gemeentepark 1, 2960 Brecht (03 317 17 72) of bekijken op www.brecht.be.

De schriftelijke kandidaturen moeten, samen met een CV toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 17 april 2018 om 12.00 uur ’s middags (of via e-mail naar sollicitaties@brecht.be). Een recent uittreksel strafregister model 596/2  (max. 3 maand oud) dient toe te komen uiterlijk op 20 april om 12.00 uur ’s middags.  De selectieproeven zullen doorgaan op maandag 23 april  a.s. tussen 16.00 en 20.00 uur in sporthal ‘De Ring’ te Brecht.

Afbeeldingen