Wat doet onze stuurgroep?

  • Jaarlijks maakt de stuurgroep een planning op, die de te halen objectieven voor dat jaar beschrijft.
  • Vóór elke speelpleinvakantie wordt er een startdag gepland voor de animatoren. De stuurgroep zorgt mee voor de voorbereiding en organisatie van deze startdag.
  • Na elke speelpleinvakantie gebeurt er een evaluatie van het speelplein enerzijds om de kwaliteit van het speelplein te verbeteren en anderzijds om de toekomst van het speelplein te garanderen.
  • Onze stuurgroep heeft een bepaalde visie over het speelplein. Deze visie hebben zij vastgelegd in hun visietekst.
  • Omdat we van mening zijn dat we voor elk kind een plaatsje hebben op ons speelplein, werken we al een tijdje rond inclusie. Dit doen we in samenwerking met de inclusiemedewerkers van de VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk).
  • Binnen de stuurgroep worden een aantal werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen bestaan uit animatoren en/of leden van de stuurgroep, die specifieke taken op zich nemen.