Hoe schrijf je in voor Speelkriebels?

Neem deze zomer deel aan onze Speelweken!

  • Plaatsen Beperkt! Binnen onze bubbels mogen we maximaal 50 personen (inclusief animatoren) toelaten. Per locatie (bubbel) zullen er 43 plaatsen beschikbaar zijn.
  • Doelgericht inschrijven! Omdat we zoveel mogelijk kinderen de kans willen geven deel te nemen aan onze speelweken.
  • Inschrijven voor een volledige week! Dit om onze weekbubbels zo veilig mogelijk te verdelen. Op die manier komen de kinderen en begeleiders de hele week met het maximaal aantal personen in contact dat toegelaten is.
  • Enkel vooraf inschrijven! Het is NIET mogelijk om op de locatie zelf in te schrijven. Dit om de veiligheid van de kinderen en animatoren te garanderen door ouders niet of zo kort mogelijk op de locatie toe te laten.

Inschrijven kan vanaf maandag 22 juni om 18u00.

  • Dit kan online via Ticketgang 
  • Of aan de balie van de dienst vrije tijd. Dit kan enkel door vooraf telefonisch een afspraak te maken!

Kies voor het inschrijven in de hoofdpagina van Ticketgang eerst voor de locatie waar je wil inschrijven. Als je verder klikt kan je kiezen voor welke week je wenst in te schrijven.

Bijvoorbeeld:

BELANGRIJK! :

Als uw kind, om welke reden dan ook, niet aanwezig zal zijn op een dag dat het ingeschreven staat vragen we u met aandrang dit op voorhand door te geven aan de Hoofdanimator. Een terugbetaling wordt enkel voorzien als de afwezigheid kan aangetoond worden met een doktersbriefje.