Het ANTI-PESTPLAN

  • Plagen of pesten?

Pesten is iets heel anders dan plagen! Elkaar plagen is onschuldig, leuk, grappig en het gebeurt in een aangename sfeer. Beide partijen staan op gelijke voet! Als je geplaagd wordt, kan je altijd terug plagen zonder dat er problemen van komen. Niet steeds hetzelfde kind is aan beurt. Plagen draait om een 1-tegen-1-relatie en is ook makkelijk te stoppen.

MAAR OPGELET! Plagen kan soms omslaan in pesten als hetzelfde kind te lang of herhaaldelijk geplaagd wordt en dit kind het niet meer fijn vindt.

Bij pesten is er sprake van een ongelijke strijd: bijna altijd gaat het om 1 tegen het kliekje. Er is een machtsverschil waarbij het slachtoffer zich niet meer kan verweren tegen de pestkop (en kliekje). Pesten is altijd gemeen, met het doel te kwetsen. Het heeft ook vaak verregaande gevolgen. Wanneer je het niet meer leuk vindt, vraag er dan iemand van de leiding bij.

 

  • De verschillen tussen plagen en pesten in kaart:

 

  • Het ANTI-PESTPLAN

​Stappenplan: ik pest ...

 

Stappenplan: ik word gepest ...