Speelregels

DO's & DONT's

Voor de kinderen:

  • Kledij die vuil mag worden. Want ja, als je speelt kan je vuil worden.
  • Eigen drinkenbus. Er zijn ook bekers op het Speelplein aanwezig. Om hygiënische redenen vragen we in eerste instantie een eigen bus te voorzien.
  • Eventueel reservekledij (een ongelukje is snel gebeurd).
  • Eigen tussendoortje mag. Op de locatie zelf wordt dit ook voorzien door de monitoren.
  • Ongepast en/of ongewenst gedrag ten aanzien van anderen kinderen, de monitoren of de hoofdmonitor wordt niet getolereerd. Heb respect voor elkaar en jezelf, op die manier kunnen we allemaal genieten van een fantastische dag! Indien er meermaals grenzen worden overschreden wordt er in overleg gegaan met de ouders/voogd.

Voor de ouders:

  • U zet uw kind af bij de aanwezige Hoofdanimator. Zo kan de nodige info die van belang is aan elkaar worden doorgegeven.
  • Indien uw kind toch een dag niet naar het Speelplein komt vragen we dit aan de Hoofdanimator te communiceren. Een terugbetaling van een gemiste dag Speelkriebels wordt enkel gedaan op vertoon van een doktersbriefje.
  • Stuur GEEN zieke kinderen naar het Speelplein!