Memorandum Jeugdraad

De Jeugdraad van Brecht heeft heeft in 2019 nagegaan hoe jongeren het leven binnen onze gemeente ervaren. We hebben een online bevraging gehouden bij de Brechtse jongeren en we hebben de bezorgdheden van onze verenigingen gebundeld. Verder hebben we met het bestuur van de jeugdraad boeiende gesprekken gevoerd over het huidige jeugdbeleid, wat er goed gaat, wat er minder goed gaat, wat er verbeterd kan worden enz. Op zoek naar verbeteringsmogelijkheden hebben we eveneens gekeken hoe bepaalde zaken in andere gemeenten worden aangepakt. 

Met al deze informatie zijn we aan de slag gegaan en hebben we een memorandum geschreven.
Hiermee willen we het lokale bestuur inspireren en handvaten aanreiken  om een goed, breed en kwaliteitsvol jeugdbeleid in het meerjarenplan op te nemen. Daarnaast willen we het gemeentebestuur ook aanmoedigen  om kinderen, jongeren en hun verenigingen de komende 5 jaar te betrekken bij hun beleid.