Jeugdraad

Wat is de jeugdraad

De jeugdraad is de officiële spreekbuis van de Brechtse jongeren bij het gemeentebestuur. De jeugdraad geeft advies aan de gemeente over alles wat de jongeren en het jeugdwerk aanbelangt, zoals bijvoorbeeld het organiseren van fuiven, kampen, subsidies en nog zoveel meer. Maandelijks komen vertegenwoordigers van de plaatselijke jeugdverenigingen, jeugdhuizen en geïnteresseerde jongeren bij elkaar om een aantal thema’s te bespreken, voorstellen te doen, nieuwe initiatieven te nemen…
De jeugdraad wordt geleid door het dagelijks bestuur van de jeugdraad. Dit is een enthousiaste bende die naast het voorzitten van de maandelijkse bijeenkomsten ook tal van activiteiten voor jongeren organiseert zoals de Roefeldag, de quiz van de jeugdraad, de vlottenrace, Buitengewoon gewoon… Ben je geïnteresseerd in de bezigheden van de jeugdraad? Wil je graag eens vrijblijvend komen luisteren? Wil jij ook mee dingen organiseren voor de jeugd? Geef ons dan zeker een seintje via jeugdraadbrecht@gmail.com

Memorandum

De Jeugdraad van Brecht is in 2019 nagegaan hoe jongeren het leven binnen onze gemeente ervaren. We hebben een online bevraging gehouden bij de Brechtse jongeren en we hebben de bezorgdheden van onze verenigingen gebundeld. Verder hebben we met het bestuur van de jeugdraad boeiende gesprekken gevoerd over het huidige jeugdbeleid, wat er goed gaat, wat er minder goed gaat, wat er verbeterd kan worden enz. Op zoek naar verbeteringsmogelijkheden hebben we eveneens gekeken hoe bepaalde zaken in andere gemeenten worden aangepakt. 

Met al deze informatie zijn we aan de slag gegaan en hebben we een memorandum geschreven.
Hiermee willen we het lokale bestuur inspireren en handvaten aanreiken om een goed, breed en kwaliteitsvol jeugdbeleid in het meerjarenplan op te nemen. Daarnaast willen we het gemeentebestuur ook aanmoedigen  om kinderen, jongeren en hun verenigingen de komende 5 jaar te betrekken bij hun beleid.

Hier kan je ons memorandum lezen: Memorandum 2960

Verslagen
Je kan de verslagen van de vergaderingen hieronder bekijken.

Aansluiten bij de jeugdraad? 

Indien je wil aansluiten bij de Jeugdraad, vul dan het online aanvraagformulier in