Subsidies jeugd

De gemeente Brecht ondersteund burgers en verenigingen op verschillende manieren. Dat kan zowel financieel, als niet-financieel. Denk daarbij aan de uitleendienst, verlaagde tarieven voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur of de terugbetaling van een kadervorming in het jeugdwerk. Als deze info is samengevat in verschillende retributiereglementen per topic. Je vindt deze terug onder bekendmakingen.

Volgende reglementen zijn mogelijks voor jou als jongere of als jeugdvereniging van toepassing:

  • Reglement subsidies kadervorming jeugdwerk
  • Subsidiereglement infrastructuur
  • Subsidiereglement jeugd
  • Erkenningsreglement voor Brechtse verenigingen

Kadervorming

Terugbetalingen voor individuele kadervormingen kunnen aangevraagd worden door dit formulier in te vullen.