Contact

GC BRECHT

  • zaaladres: Mudaeusstraat 9 | 2960 Brecht
  • kantoren: Gemeenteplaats 1 | 2960 Brecht
  • tickets: 03 203 22 10 | tickets
  • zaalverhuur: 03 203 22 10 | aanvraag online

Medewerkers:
Bert De Breuker
Marie Geysen

Balie ticketverkoop & zaalverhuur:
Anouck Truyen
(we aanvaarden geen ticketreservaties via mail of telefoon)

Onthaal:
An Sutherland
Miranda Crijnen
Chris Verschueren