Taalpunt Nederlands

Taalpunt Nederlands in de bib!

Het Taalpunt Nederlands wil nieuwkomers, anderstaligen en laaggeletterden ondersteunen voor Nederlandse taalverwerving en inburgering. Een kleine maar gevarieerde collectie in de bibliotheek stimuleert mensen in het ontwikkelen van basisvaardigheden die ze nodig hebben om goed mee te kunnen in de samenleving. Je vindt hier taalcursussen, films, woordenboeken en leesboeken aangepast aan het eigen niveau. De materialen staan gepresenteerd in het Taalpunt-meubilair in de hoofdbib van Brecht, naast de leeszaal. Er is een eenvoudige onderverdeling met duidelijk verstaanbare termen en gekleurde symbolen. Zo kunnen anderstaligen zelfstandig materialen opzoeken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je alle materialen van Taalpunt Nederlands gratis ontlenen.