Rondleidingen

Rondleidingen

Rondleidingen

Op afspraak kunnen we informatiesessies voorzien rond verschillende onderwerpen in het kader van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen die door het onderwijs moeten behaald worden: een rondleiding in de bibliotheek, een uitleg over het ZIZO plaatsingssysteem voor boeken, de werking van de online catalogus, … .

Bibwijzer

Aansluitend bij het voorgaande worden er, op afspraak, ook bibwijzers georganiseerd. Dit zijn uitgewerkte interactieve bibliotheekintroducties die klaar voor gebruik zijn. 

Voor meer informatie over één van deze activiteiten contacteer je jouw bibliotheek.