Vossen

Over heel Vlaanderen komen steeds meer klachten binnen over vossenschade aan pluimvee. Misschien sloop de vos bij jou ook al eens het kippenhok binnen? Om de schade in onze gemeente op te volgen en om ook op Vlaams niveau bij te dragen tot betere inzichten in de vossenproblematiek organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop je elk schadegeval kan melden.

Opgelet: De enige doeltreffende oplossing om schade aan pluimvee te voorkomen, is het degelijk huisvesten van kippen en ander pluimvee. Dat kan enerzijds door een degelijk nachthok (vossen zijn vooral nachtactief) en/of een vossenvrije omheining.

Meer weten over het beter beveiligen van uw kippenhok? Lees de brochure 'Slimmer dan de vos' of surf naar www.natuurpunt.be/vos.

Of raadpleeg de brochure 'Pest dat dier mij'.