vlarem milieuvergunning- en melding

Voor een groot aantal activiteiten, voor opslag van goederen en producten of het houden van dieren ..., moet je volgens de Vlaamse milieuwetgeving een milieuvergunning hebben of vooraf een melding doen. De vergunning- of meldingsplicht staat los van het feit of je particulier of een bedrijf bent, gaat het om particuliere of  professionele bezigheden of hobbyactiviteiten.  Naast nieuwe activiteiten moet ook elke wijziging of uitbreiding, overname of verhuizing het voorwerp uitmaken van een nieuwe milieuvergunningsaanvraag of melding. 

Om te weten voor welke activiteiten en inrichtingen je een milieuvergunning moet aanvragen of melding moet doen, werd in Vlarem een lijst van 'ingedeelde' activiteiten opgenomen (bijlage 1 van het Vlarem I).   

infoloket Vlaanderen 
eMIL
navigator milieuwetgeving
Waarvoor heb ik een milieuvergunning nodig?  

Indienen dossiers:
Dossiers klasse 2 en 3 dien je in bij het college van burgemeester en schepenen. Klasse 1 dossiers moet je rechtstreeks bij het provinciebestuur indienen.
Download formulieren
Je kan de formulieren ook bekomen op de dienst grondgebiedszaken.

- aanvraagformulier  uitgebreid dossier - inrichting klasse 1 -  2  /  7 - 10 exemplaar  
- mededeling             kleine verandering inrichting klasse 1 - 2 /  5 exemplaren  
- melding                   klasse 3 inrichting  3 exemplaar 
                                  standaardinrichting  3 exemplaren  
- overname                3 exemplaren

Opgelet: afhankelijk van de aard van de aanvraag kunnen bijkomende dossiers gevraagd worden voor het vragen van bijkomende externe adviezen.