Verkiezingen 14 oktober 2018

Ook voor niet-Belgen

Op zondag 14 oktober 2018 vinden in België de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen plaats. Ook de niet-Belgische burgers van de Europese Unie en van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij moeten wel een aanvraag indienen bij de gemeente om als kiezer ingeschreven te worden, en dit ten laatste op 31 juli 2018. Tevens moeten zij aan een aantal voorwaarden voldoen om te mogen stemmen.

Burgers van de Europese Unie

 1. Je moet de nationaliteit hebben van één van volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk of Zweden.
 2. Je moet op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Brecht.
 3. Op 14 oktober 2018 bent je 18 jaar of ouder.
 4. Je bent door de rechter niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht.
 5. Je moet het aanvraagformulier (zie onderaan) indienen bij het gemeentebestuur uiterlijk op 31 juli 2018.

Burgers van buiten de Europese Unie

 1. Je hebt de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie
 2. Je moet op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Brecht
 3. Op 14 oktober 2018 ben je 18 jaar of ouder
 4. Je bent door de rechter niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht.
 5. Op het moment van de aanvraag heb je minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België en een geldige verblijfstitel.
 6. Je moet het aanvraagformulier (zie onderaan) indienen bij het gemeentebestuur uiterlijk op 31 juli 2018.

De aanvraagformulieren liggen eveneens ter beschikking op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis in Brecht en in het administratief centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor.

Het schepencollege onderzoekt uw aanvraag. De bovenvermelde voorwaarden worden nagezien. Indien het college van burgemeester en schepenen je als kiezer erkent, krijg je hiervan een officiële bevestiging. Bij een weigering kan je bezwaar indienen.

Opgelet!

Wie zich laat inschrijven op de kiezerslijst is verplicht om op de dag van de verkiezingen te gaan stemmen. Als je in het verleden al deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen, dan hoef je nu geen nieuwe aanvraag te doen. Als je vroeger enkel nog maar deelnam aan de Europese verkiezingen, dan moet je nu wel een nieuwe aanvraag doen. Niet-Belgen kunnen niet deelnemen aan de provincieraadsverkiezingen.

Meer informatie:

www.vlaanderenkiest.be of www.brecht.be/verkiezingen of op de dienst burgerzaken, 03 660 25 50.