voorlopige

  • Voorlopig rijbewijs

    Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

    U kunt kiezen uit:

    • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
    • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.