samenwonen

  • Wettelijk samenwonen

    Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

  • Wettelijk samenwonen

    17/07/2014

    Als je als koppel samenwoont, kan je een verklaring wettelijke samenwoonst afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie samen verblijven. Wettelijk samenwonenden genieten een zekere juridische bescherming.