planmer

  • Milieueffectrapport (MER)

    'Milieueffectrapportage' is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's). Een milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

  • Milieueffectrapport (MER)

    17/07/2014

    Een milieueffectrapport (MER) is een openbaar onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, beleidsvoornemens of programma's). Een milieueffectrapport wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd.