laatste wil

  • Laatste wilsbeschikking

    U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat u kunt opvragen bij de Dienst Burgerzaken in uw gemeente.

    In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven: