houtwallen

  • Natuurvergunning

    17/07/2014

    In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Veel ecologische en landschappelijk waardevolle gebieden zijn aangetast doordat vegetaties als bos en grasland verdwijnen of veranderen. Vandaar dat kleine wijzigingen aan de vegetatie sinds 1998 in bepaalde gebieden verboden zijn.