fiscaal aftrek

  • Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang

    U krijgt een belastingvermindering voor de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier,…

    Sinds aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.