euthanasie

  • Wilsverklaring inzake euthanasie

    Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kunt u vragen dat er euthanasie wordt toegepast als u op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiƫnt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.