aanvraag

  • Rustpensioen

    Een rustpensioen is een uitkering die u ontvangt als werknemer als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of u werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe uw pensioen berekend wordt.

  • Rustpensioen

    17/07/2014

    Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of  je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was bepaalt hoe je pensioen berekend wordt.