Stroomuitval

Komende winter (vooral in de maanden januari en februari) dreigt er een stroomtekort. De kans op elektriciteitsschaarste is in de winter het grootst tussen 17.00 en 20.00 uur. Op dat ogenblik ligt de verbruikspiek namelijk het hoogst. Een elektriciteitsschaarste treedt op als de productie van stroom sterk daalt en er niet voldoende elektriciteit kan worden ingevoerd om aan de vraag te voldoen. Om stroomtekorten te voorkomen en op te lossen, bestaat er een afschakelplan. We moeten echter alles in het werk stellen om een lokale afschakeling of zelfs een algemene black-out te vermijden.

Afschakelplan Brecht

Als de afschakeling in Brecht wordt uitgevoerd, zullen waarschijnlijk niet alle straten zonder stroom vallen. De energiestromen evolueren echter constant, dit wil zeggen dat onderstaande lijst slechts indicatief is. We kunnen vooraf niet met 100% zekerheid zeggen welke straten bij een afschakeling over stroom of geen stroom zullen beschikken. Deze lijst kan ook nog wijzigen.

 • Sint-Job-in-‘t-Goor: wordt VOLLEDIG afgeschakeld;
 • Brecht-Centrum: wordt grotendeels WEL afgeschakeld. Volgende straten NIET:
  • Bristerstraat, Henxbroekweg, Veldstraat, Luyckstraat, Pullemanstraat, Broeckhovenstraat, Weehagen, Sint-Lenaartsbaan, Lege Weg, Kerkhovenakkerlaan A, B, C, D, Oude Veldstraat, Hofstraat
 • Sint-Lenaarts: wordt grotendeels NIET afgeschakeld. Volgende straten WEL:
  • Molenheiken, Klein Veerle, Bremstraat, Vaartstraat, Kanaallaan, Legeheideweg

Preventie

Bij een dreigend tekort zullen er allerlei maatregelen genomen worden. We moeten allemaal ons steentje bijdragen om ons stroomverbruik te beperken! Zo kunnen we een afschakeling helpen vermijden.

Lees ook op www.offon.be hoe we samen het risico op stroomonderbrekingen kunnen verminderen en hoe je concreet zelf aan de slag kan.

Opgelet! Als je een stroomgroep of noodgenerator wil kopen, laat dit installeren door een professional om het risico op kortsluiting te beperken. Hoe krachtiger de stroomgroep, hoe hoger immers het risico.

Communicatie bij een afschakeling

Zeven dagen voor een effectief risico op een stroomtekort, wordt je er attent op gemaakt dat we onze elektriciteitsconsumptie moeten verminderen. In laatste instantie, als onze inspanningen niet voldoende zijn, wordt je 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat je de dag nadien (ongeveer tussen 17.00 en 20.00 uur) zonder stroom wordt gezet.

Geef op www.be-alert.be je gegevens in. Zo wordt je tijdig via een boodschap op je vaste lijn of je gsm-nummer verwittigd van een stroomafschakeling.

Meldpunten

Aangezien het niet voor iedereen mogelijk zal zijn om te bellen bij een stroomonderbreking (het telefoonverkeer ondervindt dan hinder), bemant de brandweer in onze gemeente 3 meldpunten:

 • Brandweerkazerne Brecht, Ambachtslaan 10
 • Brandweerpost Sint-Job-in-'t-Goor, Watertorenstraat 3
 • Sint-Leonarduskerk Sint-Lenaarts, kruising Dorpsstraat-Kerkstraat.

Je kan er terecht voor dringende problemen (bijvoorbeeld: iemand zit vast in een (trap-)lift, bij brand,...). De brandweer zal hier niet vooraf aanwezig zijn, enkel tijdens de stroompanne zelf.

Heb jij een mogelijk veiligheidsrisico?

De gemeente Brecht wil de mogelijke veiligheidsrisico's in kaart brengen. We vragen daarom aan iedereen die bij een stroomuitval zelf of als bedrijf veiligheidsproblemen zou ondervinden om de invulstrook in de papieren nieuwsbrief in te vullen. Je kan het formulier hier ook online invullen.

Nuttige links

 • Je vindt op de website van de federale overheidsdienst Economie heel wat informatie over het afschakelplan, een lijst met afschakelbare gemeenten en de procedure bij schaarste en tips voor gezinnen en ondernemingen om stroom te besparen.
 • Op de website van Eandis vind je een handige brochure 'wegwijs in energieschaarste'.
 • Voor meer info kan je ook steeds terecht op www.winterklaar.be voor een actuele stand van zaken (online vanaf 1 november). Aan de hand van verkeerslichten (groen-oranje-rood) kan je de voorspellingen van de komdende zeven dagen volgen.

Info

Dienst integrale veiligheid, Gemeentepark 1, veiligheid@brecht.be of 0800 11 170