Stoken

Stoken? Neen bedankt.
Strenger verbod op verbranding in open lucht van kracht.

We moeten het eigenlijk al lang niet meer zeggen maar mochten er toch nog mensen rondlopen die nog niet overtuigd zijn: stoken is schadelijk voor je gezondheid. En niet enkel voor die van jezelf maar ook voor je gezin, je buren, je huisdieren en de fauna en flora in de buurt!

Enkel opstoken van onbehandeld stukhout of pellets is toegestaan, GEEN afvalstoffen.

Heel wat mensen verbranden nog steeds zelf hun tuinafval, bijvoorbeeld in een ton of op een hoopje in de tuin. Ook heel wat land- en tuinbouwers geven nog steeds de voorkeur aan een open vuur boven milieuvriendelijkere alternatieven. Nochtans is dit streng verboden. Het opstoken van afval is altijd verboden, zowel binnen als buiten. Logisch, want de stoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk zowel voor het milieu als voor de gezondheid. 

"De verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is."

Het opstoken van plantaardig afval wordt onder meer geregeld door de Vlaamse Milieuwetgeving VLAREM, het Veldwetboek, het Bosdecreet en het gemeentelijk politiereglement (GAS). Het verbranden van louter plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden kan, als er geen afvoer of verwerking ter plaatse mogelijk is én voldaan wordt aan de afstandsregels. Zo is het volgens het Veldwetboek verboden vuur aan te steken op minder dan honderd meter afstand van huizen, bossen, heiden, boomgaarden en hagen. In de praktijk zijn er zeer weinig plaatsen die aan deze eis voldoen, zeker in de woonzones. Daarom kunnen we gerust spreken van een verbrandingsverbod in onze woonwijken. Het Bosdecreet voegt daar nog aan toe dat het stoken in bossen of binnen 100 m van een bos(je) enkel kan met een machtiging van Bosbeheer. Bovendien heb je altijd vooraf een toelating van de burgemeester nodig!

Bij groenafval van onderhoud van tuinen is verbranden géén mogelijkheid.

Samengevat kan je stellen dat het opstoken van groenafval enkel kan op voorwaarde dat het over bedrijfseigen landbouwafval gaat waarbij afvoeren of composteren niet kan én de afstand van alle begroeiing en bebouwing minstens 100 meter bedraagt EN je een schriftelijke toelating van de burgemeester hebt verkregen.

--------

TIP : Voor het verbranden van groenafval zijn er nochtans milieuvriendelijke alternatieven. Het meest eenvoudige is natuurlijk een onderhoudsvriendelijke tuin. Vervolgens is zelf composteren nog altijd de manier bij uitstek om klein organisch afval te verwerken. Verder is er de selectieve huis-aan-huis ophaling via de groene GFT-bak. Snoeihout kan je ook afvoeren naar het recyclagepark en vindt zo zijn weg naar de grootschalige composteerinstallaties. Ook het (laten) versnipperen tot mulchmateriaal om terug te gebruiken in de tuin is een mogelijkheid, maar overdrijf daarbij niet met het te frequent of langdurig gebruik van de hakselaar omdat dit vaak eveneens ergernis wekt bij de omwonenden. Het is ook belangrijk om hierbij op te merken dat de lege kavel in de straat of het bos aan de overkant géén alternatief is om je tuinafval kwijt te raken, dit zorgt immers voor overbemesting en stimuleert de groei van braam, netels en dergelijke. Dit is trouwens sluikstorten en is strafbaar. Meer informatie kan je verkrijgen bij de milieudienst.

Meer weten over sfeerverbranders, vuurkorven, kampvuren: raadpleeg dan de wetgeving.

website politie
website vlaanderen