Project HidrIBA

Is uw woning gelegen in een gebied waar geen riolering wordt voorzien? Deze plaatsen worden in het zoneringsplan de "rode clusters" genoemd of individueel te optimaliseren buitengebied. In deze gebieden dienen de bewoners een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA) te plaatsen om te kunnen voldoen aan de lozingsnormen volgens de Vlaamse milieuwetgeving (vlarem).

Het gemeentebestuur van Brecht heeft gekozen om u een gelijke behandeling te geven als de inwoners die wel kunnen aansluiten op een openbaar rioleringsstelsel, en zelf te zorgen voor de plaatsing en het beheer van deze IBA's.

Hiervoor doet de gemeente beroep op Pidpa. Uw drinkwaterbedrijf zal, in het kader van het project HidrIBA, als integraal waterbedrijf deze verantwoordelijkheid van individuele sanering op zich nemen. Deze opdracht is in overleg tussen het gemeentebestuur en Pidpa opgedeeld in 5 zones, met telkens een 50-tal installaties per zone.

zie plan