Wijzigen van naam of voornaam

Familienamen en voornamen kunnen enkel veranderd worden als je een grondige reden hebt. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag met vermelding van de redenen indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie.

Een voornaamswijziging is een Ministerieel besluit, een naamswijziging is een Koninklijk besluit.

Voorwaarden

Je moet een gemotiveerde, grondige reden hebben om jouw naam of voornaam te willen wijzigen.

Procedure

Dien je duidelijk gemotiveerde aanvraag schriftelijk in bij de Federale overheid Justitie:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
02 542 67 01 (03)

De dienst naamsveranderingen zal je melden welke documenten er nodig zijn om de procedure op te starten.

Na ongeveer een jaar stuurt de Federale overheidsdienst Justitie je een afschrift van het besluit. Na betaling van registratierechten moet je je aanbieden met het afschrift:

  • ofwel bij de dienst burgerlijke stand van jouw geboorteplaats;
  • ofwel bij de dienst burgerlijke stand van jouw woonplaats, indien je niet in België geboren bent;
  • ofwel bij de dienst burgerlijke stand in Brussel, indien je niet in België geboren bent en niet in België woont.

Dit moet gebeuren binnen de 60 dagen na de registratie.

Wat meebrengen?

 

  • kopie geboorteakte (een buitenlandse akte moet vertaald en gelegaliseerd zijn)
  • bewijs van Belgische nationaliteit
  • recent bewijs van verblijfplaats
  • uittreksel strafregister
  • attest samenstelling van gezin
Prijs

De naamsverandering gaat gepaard met een heffing van een registratierecht van 49 euro. Dit recht wordt verhoogd tot 740 euro ingeval het gaat om toevoeging van een andere naam of om vervanging van een hoofdletter door een kleine letter. Voor een voornaamswijziging is de heffing 490 euro, dit kan evenwel verminderd worden tot 49 euro in bepaalde gevallen.

Uitzonderingen

In de meest ingewikkelde gevallen kan de politie van uw woonplaats (al dan niet op vraag van het parket) een bijkomend onderzoek voeren. De FOD Justitie kan ook aanvullende informatie vragen aan andere instanties.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).