Vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging

Gezinnen die in Vlaanderen water verbruiken via een eigen waterwinning of klant zijn bij Brabant Water moeten jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging betalen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vrijstelling van deze heffing krijgen.

Ook grootverbruikers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van deze heffing krijgen.

Voorwaarden

Zuiveringsinstallatie

Als gezin (of als grootverbruiker met gezinsgebruik) krijgt u een vrijstelling als u uw afvalwater correct zuivert met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Hebt u een eigen waterwinning én ook een drinkwateraansluiting? Dan komt u niet in aanmerking voor de vrijstelling, maar kunt u wel een compensatie aanvragen bij uw drinkwatermaatschappij.

Meer informatie over de voorwaarden voor deze vrijstelling vindt u op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Sociale redenen

U krijgt een vrijstelling om sociale redenen, als u op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën:

  • gepensioneerden die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen krijgen
  • personen die een leefloon of een levensminimum krijgen van het OCMW
  • personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming.

Gaat uw waterfactuur over het waterverbruik van meer dan één gezin? Dan komt u niet in aanmerking voor de vrijstelling, maar kunt u wel een compensatie aanvragen.

De compensatie kan ook gelden voor bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) en bepaalde grootverbruikers (bijv. woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen).

Meer informatie over de voorwaarden voor deze vrijstelling vindt u op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Procedure

In de meeste gevallen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte van uw situatie. De VMM stuurt u geen heffingsbiljet op.

Komt u in aanmerking voor een vrijstelling en hebt u toch een heffingsbiljet gekregen? Dan moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de VMM binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet.

Voor een aanvraag voor een compensatie hebt u 12 maanden de tijd.

  • Als u geen wateraansluiting hebt, mag u de aanvraag naar de VMM sturen.
  • Hebt u een eigen waterwinning én een drinkwateraansluiting? Dan moet u de aanvraag naar uw drinkwatermaatschappij sturen.

Hoe u de aanvraag voor vrijstelling of voor compensatie moet indienen, vindt u op de website van de VMM.

Prijs

Informatie over de berekening van de vrijstelling of compensatie vindt u op de website van de VMM.