Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Voor de categorie B zijn er twee verschillende modellen:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar. Een nieuw exemplaar is verkrijgbaar nadat het vorige 3 jaar verlopen is, op voorwaarde dat je opnieuw slaagt voor het theoretisch examen.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Het is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar. Een nieuw exemplaar is verkrijgbaar nadat het vorige 3 jaar verlopen is, op voorwaarde dat je opnieuw slaagt voor het theoretisch examen.

Voor de overige categorieën (uitgezonderd categorie AM en G) bestaat een voorlopig rijbewijs met een geldigheidsduur van 12 maanden. Het is niet verlengbaar en niet hernieuwbaar voor dezelfde categorie binnen een periode van 3 jaar na afloop van de geldigheidsduur. Voor bepaalde categorieën is het verplicht praktisch rijonderricht te volgen in een erkende rijschool, alvorens je het voorlopig rijbewijs kunt aanvragen. Kijk voor meer informatie bij Goca-rijbewijs

Voorwaarden
 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  Sinds 1 oktober 2017 moeten in Vlaanderen begeleiders een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór ze begeleider kunnen worden en op het voorlopig rijbewijs kunnen worden vermeld. Op vormingsmoment.be kunt u zien waar en wanneer de eerstvolgende vormingsmomenten plaatsvinden per gemeente, per provincie of in heel Vlaanderen.
  Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
Procedure

Vraag je voorlopig rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken. Een paar dagen later kan je het komen afhalen.

Wat meebrengen?
 • Je identiteitskaart;
 • Aanvraagformulier
  met geslaagd theorie examen. 
 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider heb je (sinds 1 oktober 2017) ook het attest nodig dat de begeleider heeft gekregen nadat die het vormingsmoment heeft gevolgd.
Prijs

25 euro, te betalen bij de aanvraag.