Verkavelingswijziging

Als je een perceel in een verkaveling hebt en je niet kunt vinden in de stedenbouwkundige voorschriften of de perceelsindeling van die verkaveling, kun je een aanvraag doen om de verkaveling te wijzigen (bijvoorbeeld om de bouwzone te verschuiven).

Voorwaarden

Voordat je de verkavelingswijziging indient, moet je alle andere eigenaars van een kavel binnen dezelfde verkaveling op de hoogte brengen van de wijziging die je wilt aanvragen.

Procedure

Hier vind je het aanvraagformulier voor een verkavelingswijziging. Hou rekening met een maximale behandelingstermijn van 150 dagen.

Wat meebrengen?

Wat je bij je aanvraag voor een verkavelingswijziging moet voegen, is bepaald in het uitvoeringsbesluit over de dossiersamenstelling voor een verkavelingsaanvraag. Op de website van Ruimte Vlaanderen vind je meer uitleg over de aanvraagprocedure.

Prijs

Een verkavelingswijziging aanvragen is gratis in Brecht. Als er bij je verkavelingswijziging een nieuw lot gecreëerd wordt, zijn er mogelijk wel kosten om de nutsvoorzieningen door te trekken naar het nieuwe lot.

Uitzonderingen

Bij beperkte afwijkingen van de verkavelingsvoorschriften heb je geen verkavelingswijziging nodig. Die kun je aanvragen met een 'afwijking' bij je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat beperkte afwijkingen enkel kunnen gaan over voorschriften met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.