Verkavelingsvergunning

Als je een perceel wilt splitsen om de afzonderlijke kavels te verkopen als bouwgrond, heb je een verkavelingsvergunning nodig.

Procedure

Hier vind je het aanvraagformulier voor een verkavelingsvergunning. Vaak stelt een landmeter het aanvraagdossier voor verkavelingen op. Hou rekening met een maximale behandelingstermijn van 150 dagen. Op de website van Ruimte Vlaanderen vind je meer informatie over de aanvraagprocedure.

Wat meebrengen?

Wat je bij je verkavelingsaanvraag moet voegen, is bepaald in het uitvoeringsbesluit over de dossiersamenstelling voor een verkavelingsaanvraag. Bij je aanvraag horen in elk geval een motivatienota en stedenbouwkundige voorschriften. Een uitgewerkt voorbeeld van een motivatienota en stedenbouwkundige voorschriften vind je op de website van Ruimte Vlaanderen.

De documenten voor je aanvraag dien je in viervoud in, de plannen minstens in achtvoud. Als er voor je aanvraag extra adviezen nodig zijn (bijvoorbeeld voor een bebost perceel of een perceel langs een gewestweg) is er voor elk extra advies een extra plan nodig. Informeer bij de dienst Grondgebiedszaken hoeveel plannen je bij jouw aanvraag moet voegen.

Prijs

Een verkaveling aanvragen is gratis in Brecht. Wel wordt er tegelijk met je verkavelingsaanvraag een 'nutsdossier' opgestart waarbij er offertes gevraagd worden aan de nutsmaatschappijen om de nieuwe kavels aansluitbaar te maken. Afhankelijk van de nutsvoorzieningen op de locatie van je aanvraag, kunnen de kosten hiervan vrij hoog oplopen.

Uitzonderingen

Als je een perceel grond wilt splitsen om er zelf op te bouwen (dus niet om de kavels te verkopen als bouwgrond), heb je geen verkavelingsvergunning maar een stedenbouwkundige vergunning nodig.