Token aanvragen

Om zich te identificeren bij online-diensten van de overheid kan de burger die niet over een e-ID (elektronische identiteitskaart) beschikt een gebruikersnaam en wachtwoord (federaal token) aanvragen bij het registratiekantoor van Fedict te Brussel.

Om te vermijden dat men zich persoonlijk naar het registratiekantoor van Fedict in Brussel moet begeven, kan je ook terecht bij de dienst burgerzaken van het gemeentehuis.

Personen die over een rijksregisternummer beschikken, kunnen zich hiermee op het federale portaal registreren om digitaal een token online aan te vragen.

Wie over een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer beschikt, kan zich bij de online-diensten identificeren met zijn pincode en heeft dus geen token nodig.

Voorwaarden

Iedereen kan een token aanvragen, maar wie over een elektronische identiteitskaart beschikt kan deze (na ingeven van de pincode) gebruiken om zich te identificeren bij de online-diensten van de overheid en heeft dus geen token nodig.

Procedure

Je vraagt het token aan:

  • bij de website www.belgium.be (na registratie);
  • bij de dienst burgerzaken:
    • op voorlegging van je e-ID of je verblijfskaart én een persoonlijk uniek e-mailadres
    • de dienst burgerzaken vraagt een activatiecode aan bij Fedict. Je ontvangt van Fedict per e-mail een activatielink die 14 dagen geldig is. Je zal deze link ontvangen vóór de dienst burgerzaken in het bezit zal zijn van je activatiecode. Je kan je activatiecode dus nog niet komen afhalen wanneer je je activatielink ontvangt. De dienst burgerzaken zal je uitnodigen.
    • Je komt persoonlijk je token afhalen bij de dienst burgerzaken en tekent voor ontvangst.

Opgelet:
Wie niet over een geldig e-mailadres beschikt, kan geen federaal token aanvragen. Ook niet-Belgen zonder rijksregisternummer kunnen geen federaal token aanvragen.

Wat meebrengen?

e-ID of verblijfskaart en persoonlijk uniek e-mailadres.

Prijs

Gratis