Tijdelijke afwezigheid

Als je tijdelijk (meer dan 3 maanden maar niet langer dan 1 jaar) niet aanwezig bent op je adres, dan kan je dit best melden op de dienst burgerzaken. Door je melding blijf je ingeschreven op je adres en zo vermijd je dat je van ambtswege geschrapt wordt uit het bevolkingsregister.
Zo ben je tijdelijk afwezig als je bijvoorbeeld voor meerdere maanden op vakantie bent in het buitenland of als je meerdere maanden wordt opgenomen in een verpleeginrichting.

  Voorwaarden
  • Je bent in Brecht ingeschreven
  • Je blijft je belangen behouden op je adres en je kan er op elk ogenblik naar terugkeren.
  Procedure
  • Je komt je afwezigheid melden op de dienst burgerzaken en vult daar een formulier in 'verklaring tijdelijke afwezigheid'. Je kan dit formulier ook hier terugvinden en ingevuld meebrengen
  • Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan één jaar duren. Je kan de afwezigheid éénmalig verlengen met één jaar.
  • Als je terug op je eigen adres verblijft, moet je dit eveneens komen melden op de dienst burgerzaken.
  Wat meebrengen?
  • Je identiteitskaart
  • het ingevulde formulier tijdelijke afwezigheid. Dit kan je ook verkrijgen aan het loket
  • documenten die je tijdelijke afwezigheid kunnen bewijzen.
  Prijs

  Gratis

  Regelgeving

  De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).