Thuiszorg - Oppasdienst

Een dienst voor oppashulp bestaat uit een groep van vrijwilligers die zowel ’s nachts als overdag thuis de oppas van zorgbehoevenden voor hun rekening neemt.

Deze oppas bestaat uit het verzorgen van een aantal basisbehoeften, het houden van gezelschap en het garanderen van de veiligheid. Zowel mutualiteiten als verpleegdiensten organiseren oppasdiensten.

Het dienstencentrum ondersteunt deze vorm van thuiszorg door middel van een financiële toelage.

Personen of gezinnen die gebruik maken van een oppasdienst kunnen aan de hand van de rekeningen een tussenkomst van 1,25 euro per uur bekomen. De maximale toelage per jaar bedraagt 125 euro.

Meer informatie vind je in de folder 'Tussenkomst bij oppasdienst'.