burger en overheid

 • Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

  Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een identiteitsbewijs aanvragen.

  Het identiteitsbewijs vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

 • Overlevingspensioen

  Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

 • Juridische hulp

  Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee u kampt. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

 • Eensluidend verklaarde kopie

  Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

 • Huwelijk

  Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

  • Internationaal rijbewijs

   Als u naar een land reist dat uw rijbewijs (europees model) niet erkent, hebt u een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs wordt uitgereikt door de gemeente van uw woonplaats.

  • Kids-ID: Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar

   De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

   • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto.
   • Ook de namen van de ouders staan erop.
   • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

   De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

  • Reistoelating voor minderjarigen

   Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

   Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

  • Elektronische identiteitskaart (eID)

   Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

   In de eID zit een microchip waarmee u:

   • uw identiteit online kunt bevestigen
   • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

   Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.