Subsidie voor de bebossing van landbouwgrond

Het is niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag voor bebossing van landbouwgrond in te dienen. Deze subsidieregeling is afgelopen. Wie wil bebossen heeft volgende mogelijkheden:

  • Een aanvraag indienen voor de subsidie bebossing en herbebossing. Deze subsidie omvat echter alleen een aanplantsubsidie, en geen onderhoudsubsidie en inkomenscompensatie. 
  • De bebossing aanbieden als een compenserende bebossing, als die aan de voorwaarden daartoe voldoet. Dat kan bijvoorbeeld via www.boscompenseren.be. In dat geval maakt u een overeenkomst op met iemand die ontbost heeft om uw bebossing te financieren. Dat bedrag is in principe, zeker als niet-landbouwer, hoger dan wat u via de subsidie voor bebossing van landbouwgrond kon ontvangen.
  • Wachten met de aanplant totdat een nieuw subsidiebesluit goedgekeurd wordt.