Subsidie voor de aanleg van een groendak

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging.

De aanleg van groendaken zorgt voor heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor de dakeigenaar en de omwonenden.

  • Groendaken zijn aantrekkelijk en mooi.
  • Ze kunnen ingericht worden als (bijkomende) tuin en vormen zo nieuwe gebruiksruimten.
  • Ze leveren een positieve bijdrage tot de waterhuishouding en hebben een lucht- en klimaatzuiverend effect.
  • Een groendak zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking, geluidsisolatie en brandveiligheid.
  • Een volledig groendak zorgt er in bepaalde gevallen voor dat u geen regenwaterput moet installeren bij nieuwbouw of herbouw. Maar ook gedeeltelijk groendak kan interessant zijn: het volume van de regenwaterput moet dan niet zo groot zijn.

Een aantal gemeenten geven een subsidie voor de aanleg van een groendak. Maar een groendak komt ook in aanmerkig voor de renovatiepremie.

Voorwaarden

Gemeenten kunnen aan hun inwoners subsidies geven voor de aanleg van een groendak.

Met premiezoeker.be kunt u nagaan of uw gemeente een subsidie voor een groendak geeft.
De voorwaarden voor de subsidie kunnen verschillen van gemeente tot gemeente.

Procedure

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u het best contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente.

Vraag ook na bij uw gemeente of u een bouwvergunning nodig hebt voor de aanleg van uw groendak of u aan andere verplichtingen moet voldoen.