Stedenbouwkundige vergunning

Heb je een vergunning nodig voor je plannen? Als je een woning wilt bouwen is dat vanzelfsprekend, maar ook voor andere werken vraag je vooraf een vergunning aan, zoals:

  • een tuinhuis, veranda, serre, bovengrondse gas- of mazouttank of zwembad plaatsen
  • hoogstammige bomen (meer dan 1 m omtrek) vellen of ontbossen
  • ophogen, een vijver of verharding aanleggen
  • een gracht overwelven, een drainage aanleggen, enzovoort

Voor sommige werken heb je geen vergunning nodig. Andere werken voer je uit na een melding in plaats van een bouwvergunning. Kom langs bij de dienst Grondgebiedszaken. Wij gaan voor jou na of de werken mogelijk zijn en welke procedure je volgt. Of kijk op de website van Ruimte Vlaanderen.

Procedure

Afhankelijk van je project stel je een eenvoudig, uitgebreid of technisch dossier samen en dit dien je in bij de dienst Grondgebiedszaken.

  • eenvoudig dossier (kleinere werken): dit dossier stel je zelf samen
  • uitgebreid dossier (grotere bouwwerken): hiervoor spreek je een architect aan
  • technisch of terreinaanlegdossier: dit maak je bijvoorbeeld op voor boomkappingen of verhardingen

Hier vind je de aanvraagformulieren.

Hou rekening met een maximale behandelingstermijn van 105 dagen.

Wat meebrengen?

 

Welke documenten je bij je bouwaanvraag moet voegen, controleer je in de aanstiplijsten per dossiertype. De documenten en foto's dien je in viervoud in, de plannen minstens in zesvoud. Als er voor je aanvraag extra adviezen nodig zijn (bijvoorbeeld voor een perceel langs een gewestweg) is er voor elk extra advies een extra plan nodig. Informeer bij de dienst Grondgebiedszaken hoeveel plannen je bij jouw aanvraag moet voegen.

Prijs

Een stedenbouwkundige vergunning aanvragen is gratis in Brecht. Afhankelijk van je project kunnen er wel waarborgen gevraagd worden, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een regenwaterput of een groenscherm.