Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest vraag je aan om te weten of je project vergunbaar is (voordat je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt).

Bijvoorbeeld:

  • je wilt, voordat je een perceel grond koopt, weten of er een vrijstaande woning op gebouwd kan worden
  • je wilt weten of een perceel grond in twee stukken verkaveld kan worden
  • je wilt weten of je op je perceel een autohandel kunt beginnen

Een stedenbouwkundig attest is dus een manier om zekerheid te hebben voordat je investeert in een perceel of voordat je een architect aanstelt om een bouwaanvraag op te stellen. Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook nog geen eigenaar te zijn van het goed.

In plaats van een stedenbouwkundig attest kun je ook een princiepsaanvraag indienen. Deze procedure is sneller, maar biedt minder zekerheid.

Voorwaarden

Opgelet: een stedenbouwkundig attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning. Als je binnen twee jaar na het afgeleverde attest een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt (voor hetzelfde project uiteraard), heb je meer zekerheid dat je aanvraag vergund zal worden. Meer informatie lees je op de website van Ruimte Vlaanderen.

Procedure

Hier vind je het aanvraagformulier voor een stedenbouwkundig attest. Op het aanvraagformulier staat welke zaken je bij moet voegen.

Wat meebrengen?

Informeer bij de dienst Grondgebiedszaken hoeveel exemplaren je moet indienen (dit is afhankelijk van de juiste locatie van je aanvraag).

Prijs

Een stedenbouwkundig attest aanvragen is gratis in Brecht.