Opvoedingswinkels

Vanuit Brecht kan je terecht in de Opvoedingswinkel van Zoersel of van Brasschaat.

De opvoedingswinkel is een plek waar je terecht kan, met kleine of grote vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren. Want daar zit iederéén wel eens mee: 'mijn baby slaapt 's nachts nog altijd niet door', 'hoe pak ik driftbuien aan?', 'vanaf wanneer kan zakgeld en is dat eigenlijk wel nodig?', 'mijn kind wordt gepest, wat kan ik doen?', 'ik ben die ruzies met mijn puber beu', ...
Herkenbaar, niet? Twijfels en vragen horen bij opvoeden, want je wilt het graag zo goéd doen.
En daar kunnen we jou bij helpen.

Wie zijn wij?
De opvoedingswinkel Zoersel is een samenwerkingsproject van Diensten-en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw en de gemeente Zoersel. IGEAN is betrokken bij de voorbereiding.

Wat doen we?
In onze opvoedingswinkel vind je een luisterend oor, een 'tweede stem', advies. Meer informatie, of gewoon dat duwtje in de rug dat je weer vleugels geeft. Volstaat 1 ontmoeting niet, dan kunnen we ook intensievere begeleiding starten, met een maximum van 5 contacten. Heb je nood aan nog méér begeleiding, dan verwijzen wij je vakkundig door naar gespecialiseerde diensten.

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Van heel concrete, praktische dingen, tot minder makkelijk vatbare zaken. Geen enkele vraag, geen enkele twijfel van een ouder, van een ‘opvoeder’ is niét de moeite waard. Je hoeft niet noodzakelijk een groot probleem te hebben om onze winkel binnen te stappen. Wij zijn er voor iederéén.

Hoe werken we?
De opvoedingswinkel Zoersel is een open huis. Je kan er zomaar binnenlopen, vrijblijvend en gratis. Voor informatie, een praatje, wat opzoeken in onze bibliotheek, of op het internet.
Heb je liever een discreet gesprek, dan maak je gewoon een afspraak met één van onze medewerkers.
Je kan ons ook telefoneren voor advies of online vragen stellen. Wij sturen je dan zo snel mogelijk een mailtje terug.
Op geregelde basis geven wij ook informatie-avonden rond een bepaald thema, cursussen voor ouders en trainingen.

Voor wie?
Voor iederéén die met opvoeding te maken heeft. Ouders dus, maar evengoed grootouders, tantes, nonkels, goede vrienden, babysits, noem maar op. Voor kinderen/jongeren die zélf met vragen zitten. Kortom: alle mensen die te maken hebben met 'opgroeien'.

Opvoedingswinkel Zoersel 

Handelslei 167
2980 Zoersel
03 298 09 74
opvoeding@zoersel.be
maandag: 13.00 - 20.00 uur
woensdag: 9.00 - 12.00 uur
vrijdag: 9.00 - 14.00 uur

Opvoedingswinkel Brasschaat
Bredabaan 943
2930 Brasschaat
03 270 06 70
info@opvoedingswinkelbrasschaat.be
www.opvoedingswinkelbrasschaat.be
maandag: 9.00 - 12.00 uur
woensdag: 9.00 - 12.00 uur
1ste en 3de donderdag van de maand: 11.00 - 16.00 uur
2de en 4de donderdag  van de maand: 11.00 - 20.00 uur

Regelgeving

Het decreet houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning.