Machtiging voor een eenmalige risicovolle activiteit in een bos of natuurreservaat

Bossen en natuurreservaten zijn uitgelezen plaatsen om een buitenactiviteit te organiseren zoals een wandeltocht, een ruitertocht, een oriëntatiewedstrijd,.... Deze evenementen houden echter ook risico's in voor de fauna en flora.

De organisator van dergelijke risicovolle activiteiten is verplicht om voorafgaand een machtiging te vragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Naast die machtiging blijft de organisator eveneens verplicht om een toestemming te vragen aan de eigenaar/beheerder voor activiteiten die afwijken van de principiële toegankelijkheid of de toegankelijkheid volgens de toegankelijkheidsregeling van de betreffende gebieden.

Voorwaarden

Om duidelijkheid te verschaffen over het begrip ‘risicovolle activiteit’, heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een interne richtlijn opgesteld. Wenst u te weten of u als organisator onder de noemer van risicovolle activiteit valt en op welke manier u een aanvraag tot machtiging kan bekomen, dan kan u terecht op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Procedure

U vraagt de machtiging aan bij de provinciale afdelingen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De verleende machtiging wordt nadien overgemaakt aan de dienst natuurinspectie van het ANB. Natuurinspecteurs kunnen op die manier toezien dat de toegankelijkheidsvoorwaarden correct worden nageleefd.