Hinder openbare werken en tijdelijke werkloosheid personeel

Als er om economische redenen onvoldoende werk is voor je arbeiders, bijvoorbeeld door een tijdelijke onbereikbaarheid van je zaak,
kan je een regeling van tijdelijke werkeloosheid invoeren. Je arbeiders blijven dan in dienst, maar hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of geldeeltelijk geschorst.
Zo vermijd je dat je mensen moet ontslaan.

Om voor bedienden echter een gelijkaardige regeling te bekomen, zal je moeten aantonen dat je hen om redenen van overmacht tijdelijk niet kan tewerkstellen.
Openbare werken worden echter meer en meer aanvaard als dergelijk geval van overmacht.

Voorwaarden

Je kan best vooraf contact opnemen met je sociaal secretariaat of met de RVA, vermits er voor sommige sectoren afwijkingen van de algemene regeling gelden.

RVA - werkloosheidsbureau
Keizerslaan 7, 1000 Brussel
tel. 02 515 41 11
fax. 02 514 11 06