Hinder openbare werken en Rentetoelage

Ondernemers kunnen hinder ondervinden van werkzaamheden die de toegang tot hun kantoor of winkel belemmeren.
Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies.

Om dit tijdelijke omzetverlies op te vangen, kan de onderneming een overbruggingskrediet afsluiten bij de bank.
De Vlaamse overheid helpt hierbij door tussenbeide te komen in de rentelast.

Voorwaarden
  • Je zaak is gelegen in het Vlaamse Gewest met minstens één exploitatiezetel die wordt getroffen door openbare werken
  • de ruimtest van die zetel moeten in normale omstandigheden voor klanten en leveranciers toegankelijk zijn
  • de openbare werken moeten minstens één maand duren
  • alleen kredieten bij erkende kredietinstellingen komen in aanmerking
  • het krediet is verleend op basis van een financieringsovereenkomst

Als je krediet werd afgesloten nà de start van de werken, dan moet het dienen voor de financiering van bedrijfskapitaal of
voor de herfinanciering van schulden op korte termijn ( bv. omzetting van dure kaskredieten)

Als je krediet werd afgesloten voor de start van de werken, moet het gediend hebben voor de financiering van investeringen of
activiteiten van de onderneming.

Procedure

De nodige formulieren en procedure vind je terug op de webpagina van agentschap ondernemen.

Prijs

De rentetoelage bedraagt in principe maximaal 80 % van de totale rentekosten en jaarlijks 8 % van het geleende bedrag (uitgezonderd kaskredieten).

De berekening van de rentetoelage hangt af van het moment waarop het krediet is afgesloten en ook van de kredietvorm.