Hinder openbare werken en belastingen en BTW

Openbare werken kunnen een reden zijn om uitstel van betaling van directe belastingen en vrijstelling van nalatigheidintresten te bekomen. 

Ook voor BTW geldt een gelijkaardige bepaling.

Procedure

Richt een verzoekschrift aan de bevoegde ontvanger der directe belastingen en/of aan de gewestelijke directeur
van de belastingen over toegevoegde waarde, registratie en domeinen. 

Je kan ook een terugbetaling van voorafbetaling vragen.
De aanvragen moeten schriftelijk gericht worden aan de Dienst Voorafbetalingen, Financietoren, Kruidtuinlaan 50, bus 33, te 1010 Brussel.
Voeg een verklaring op eer toe waarin je bevestigt schade te hebben gelden.
Die verklaring moet meeondertekend zijn door een ontvanger, een erkend boekhouder of een accountant.

Wat meebrengen?