Geboortepremie - kraamgeld

Een geboorte geeft recht op een geboortepremie of kraamgeld. Het kraamgeld bestaat zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Indien je niet tewerkgesteld bent, dien je de aanvraag in bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). De aanvraag is mogelijk vanaf de 6e maand van de zwangerschap.

Procedure

De vader vraagt meestal het kraamgeld aan, als hij geen werknemer is, vraagt de moeder het kraamgeld aan.

Het kraamgeld vraag je aan bij:

  • het kinderbijslagfonds van je werkgever;
  • het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever, als je werkloos, ziek of gepensioneerd bent;
  • je sociaal verzekeringsfonds, als je zelfstandige bent;
  • de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW), als je nooit gewerkt hebt, als je in het onderwijs werkt, of als je grensarbeider bent.

Elk fonds heeft een eigen regeling. Voor individuele vragen over het kraamgeld neem je als werknemer het best contact op met je personeelsdienst of met het kinderbijslagfonds van je werkgever. Zelfstandigen kunnen zich richten tot hun sociaal verzekeringsfonds.

Voor meer informatie, kijk op de website van de federale overheid- kraamgeld.

Wat meebrengen?