Erkenning van een kind

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader-/meemoederschap bestaat tussen zichzelf en het kind.

Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de vader/meemoeder het kind met de toestemming van de moeder  erkennen.

Een kind kan voor of na de geboorte erkend worden. 

Voorwaarden

De erkenning moet gebeuren door de vader/meemoeder. Afhankelijk van de leeftijd van het kind is ook de toestemming van de moeder en/of het kind nodig.

  • Als het kind wordt erkend voor de geboorte, of voor het de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, dan moet de moeder toestemmen;
  • Als het kind erkend wordt tussen zijn 12de en 18de jaar moeten zowel de moeder als het kind toestemmen;
  • Als het kind meerderjarig is, moet enkel het kind toestemmen met de erkenning.
Procedure

Beide ouders melden zich bij de dienst burgerlijke stand van  de woonplaats van de ouders of in de gemeente waar het kind geboren is. Er wordt eerst een “akte van aangifte van erkenning” opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarna wordt “de akte van erkenning” opgemaakt. 

Wat meebrengen?
  • Identiteitskaart van de ouders;
  • Geboorteakte van de ouders (indien je geboren bent in België dan zal de dienst burgerlijke stand je geboorteakte opvragen);
  • Bij erkenning voor de geboorte: een doktersattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum;
  • Bij erkenning na de geboorte: recente geboorteakte van het kind;
  • Als de moeder of de de erkenner niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister, moeten ook volgende attesten worden voorgelegd:

o   Bewijs van ongehuwde staat

o   Bewijs van nationaliteit

o   Bewijs van woonst.

Aktes en attesten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn en vertaald door een beëdigd vertaler.

Prijs

Gratis

Uitzonderingen

Als de erkenner niet-Belg is, moet er rekening gehouden worden met de wetgeving van zijn/haar land. Gewoonterecht van zijn/haar land in verband met erkenning van een kind moet voorgelegd worden. 

Regelgeving

Artikelen 327 tot 330 van het Burgerlijk Wetboek